SC HÍRÖS-ÉP Egyesület Etikai Kódex

SC Hírös-Ép

Preambulum

Az SC HÍRÖS-ÉP Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy megalkotja saját Etikai Kódexét, amelynek elsődleges célja a közösség szereplőitől elvárandó viselkedési normák meghatározása. Közvetett célja a szurkolási szokások formálása, illetve az érintett közösségek értékteremtő együttműködésének létrehozása, fenntartása.

I. A dokumentum alkalmazási, és érvényességi területe

Az Etikai Kódex hatálya alá tartoznak az igazolt, és igazolás előtt álló sportolók, illetve szüleik, valamint a klub munkatársai. Területi hatálya kiterjed az Egyesület által használt sportlétesítményre, a kapcsolódó események (pl.: mérkőzések, tornák, évnyitók, évzárók) helyszíneire, és az együttműködő intézményekre, illetve partnerekre, ideértve a különböző helyszínek közötti közlekedési útvonalakat is. Az Etikai Kódex betartása, betartatása a játékosokra, a szülőkre, az edzőkre, és a vezetőkre egyaránt kötelező érvényű. Az Etikai Kódexben lefektetett rendelkezések megsértése fegyelmi felelősséget von maga után. Az Etikai Kódex közzétételtől számítva visszavonásig, ill. új verzió kiadásáig érvényes.

 

II. A vezetőkkel szemben támasztott elvárások

 • Minden esetben köteles a vezetői tevékenység során az Egyesület hírnevéhez méltóan viselkedni
 • Képviselje az Egyesület, a csapatok és a sportolók érdekeit
 • A felállított szabályrendszereket következetesen tartsa, és tartassa be
 • Legyen érzékeny és empatikus a munkavállalókkal és a sportolókkal szemben
 • Teremtsen alkotó közösséget, együttműködve a szakemberekkel
 • Önismerete reális, képes az önreflexióra, az önfejlesztésre

 

III. Az edzőkkel szemben támasztott elvárások

Edző kötelezettségei:
 • Tanítványaival szemben
  • Edzéseit időben megkezdeni
  • Edzéseken maximális felkészültséggel megjelenni
  • Tanítványait bíztatva ösztönözni, fejlődésük érdekében hitelesen őszinte véleményt formálni
  • Gyakorlatokat érthetően elmagyarázni, ha kell, beszállni a gyakorlatba
  • A lehető legnagyobb tudást átadni számukra
  • A nevelési hozzájárulás díjait havonta beszedni
  • A gyermekek felkészüléséhez mérten, velük azonos erősségű torna kiválasztása
 • Tanítványainak szüleivel szemben
  • tájékoztatást adni gyermekük fejlődéséről /problémáiról/ jövőbeni lehetőségeiről
  • Tájékoztatást adni adott havi mérkőzések / tornák beosztásáról
  • A csapatot / utazó keretet 1 vagy 2 nappal a mérkőzés / torna előtt kihirdetni
  • Jelezni legalább 1 órával előre, ha az edzés elmarad
 • Egyesületével szemben
  • Az Egyesület normáinak betartása
  • Nevelési hozzájárulás díjával való pontos, precíz tájékoztatás, elszámolás
 • Edzőtársaival szemben
  • Tiszteletadás
  • Együttműködés
  • Összetartás a közös cél érdekében
  • Segítségnyújtás
  • Támogató jelleggel tanácsadás főként az idősebb edzők részéről a fiatalabbak felé, hiszen a tapasztalat átadása tanító, nevelő jellegű
  • Másik munkáját minősíteni személyes alapon tilos
 • Mérkőzéseken
  • Játékvezető munkáját a gyermekek előtt minősíteni / szidni tilos
  • Elkövetetett hibákért nem szid, hanem opciót kínálva bíztat
  • Mérkőzést követően őszinte, hiteles értékelést adni
  • Edzéseken gyakorolt elemek alkalmazásáért dicséret jár
 • Médiában
  • Az Egyesület, és a gyermekek munkáját pozitívan megítélni
  • Legyen a gyermekekre ösztönző / dicsérő hatással nyilatkozata
 • Minden esetben köteles az edzői tevékenység során az Egyesület hírnevéhez méltóan viselkedni, az eddig megszerzett, kivívott jó hírnevet öregbíteni
 • Végezze az edzői tevékenységét magas szintű szakértelemmel és gondoskodással, a labdarúgás vonatkozó hazai és nemzetközi szabályai szerint
 • Köteles az általános normák szerint az elvárható módon viselkedni, kontrollálni feszült érzelmeit, indulatait, tiszteletreméltó módon beszélni, példát mutatva ezzel az utánpótlás labdarúgóknak mind edzésen, mind mérkőzésen
  • Mindig legyen kooperatív, segítőkész, készséges, tisztességes, nyílt, őszinte és hiteles a sportolókkal és a szülőkkel szemben
  • Próbáljon minden szituációban higgadtan, indulattól mentesen és mindenekelőtt bölcsen dönteni, amellyel követendő példát mutat a szülők, és játékosok számára

 

IV. A szülőkkel szemben támasztott elvárások

 • Mérkőzéseken
  • A fair-play szellemében szurkolni
  • Kerülni az ellenfél becsmérlését
  • A pályán kívül tartózkodni
  • Bekiabálással csak biztatni szabad a gyermekeket, akár Egyesületünkben játszik, akár nem
 • Gyermekük edzőjével szemben:
  • Az edzésen a gyermekekre az edző felügyel, ekkor sem szakmai, sem gyermeknevelési tanácsot nem szabad adni, hiszen, ez a gyermek figyelmét elvonja, és az edző tekintélyét rombolja
  • Az esetleges észrevételek külön megbeszélés tárgyát képezzék
  • Az adott döntést köteles elfogadni, ha azzal nem ért egyet, kulturált hangnemben, külön megbeszélésen közölheti
  • Jelezni amennyiben edzésre, mérkőzésre időben nem érkeznek meg / nem tudnak megjelenni
  • Az átigazolási szándékot 30 nappal az átigazolási időszak kezdetét megelőzően jelezni
  • Időben döntést hozni, a döntést követően vállalni a felelősséget a következményekért
  • Nem szándékunk senkit akarata ellenére megfosztani az átigazolás lehetőségétől és ezzel a fejlődéstől, de szem előtt kell tartani a csapattársak érdekét
  • Amennyiben az átigazolás valós sérelem miatt történne meg, kérjük, időben jelezzék, hogy a problémát orvosolni tudjuk.
 • Egyesülettel szemben
  • Nevelési hozzájárulási díjat időben az Egyesület rendelkezésére bocsátani
  • Gondoskodjon arról, hogy gyermeke az edzésekre, valamint a tornákra, mérkőzésekre mindig pontosan érkezzen.
  • Nyilvánosan ne bíráljon edzőt.
 • Az esetleges hiányzásokat – lehetőség szerint – előre jelezze az érintett vezetőedzőnek
 • Segítse gyermekét a sport követelményeinek megfelelő életmód, valamint a szabálykövető magatartás, csapatszellem kialakításában
 • Véleményét lehetőség szerint elsősorban az Egyesület vezetésével szóban a megfelelő időben, vagy írásos formában ossza meg
 • Lelkesítse, bátorítsa gyermekét
 • Más gyermekét lehúzó kritikával ne illesse. A kritika csak építő jellegű legyen.
 • A szakmai stáb döntéseit teljes körűen fogadja el
 • A szülői közösségben felmerülő problémákat ne a gyermekek előtt vitassák meg
 • Személyes jellegű problémáit, a közösséget érintő kérdéseket a szülői értekezleteken vesse fel
 • Kölcsönös tisztelet, együttműködés jellemezze kapcsolatait a szülői közösségen belül
 • A hazai és külföldi tornák, mérkőzések alatt mindig Magyarország és az Egyesület érdekeit szem előtt tartva szurkoljon korosztályos csapatainknak
 • Mérkőzések, valamint tornák alkalmával sportszerűen bíztassa a csapatot. A játékvezetőket és az ellenfél szurkolóit sportszerűtlen és trágár bekiabálásokkal ne illesse
 • Mutasson példát a sportlétesítmények házirendjének betartása terén
 • Átigazolási tárgyalást csak a vezetőség tudomásával és engedélyével kezdeményezzen

 

V. A sportolókkal szemben támasztott elvárások

Játékos kötelezettsége:
 • Társaival szemben
  • egymás biztatása
  • egymás segítése a pályán és azon kívül
  • felkészültségéhez, állapotához képest a legjobb formáját hozni, teljesítménye maximumával játszani
  • Tilos a társ szidalmazása, emberi méltóságban megalázása
  • Örüljön a sikernek és emelt fővel viselje a vereséget, mint egy tapasztalat, tudás szerzéseképpen
  • Klubtársi szellemben és harmonikusan működjön együtt klubtársaival
  • Ellenfeleivel szemben
   • Tisztelje, és becsülje Őket
   • Tilos az ellenfélnek szándékos sérülés okozása pályán, és pályán kívül
   • Kötelező az ellenfélnek a játék végén gratulálni
   • Tilos mérkőzésen a játékvezetőt szidni
   • Tilos az ellenfél szidalmazása
   • A Fair-play maximális betartása
   • Kerülje az obszcén megnyilvánulásokat
   • A mérkőzéseken a szembenálló felet ellenfélként, ne pedig ellenségként kezelje.
 • Egyesületével szemben
  • Edzéseken /mérkőzéseken/ a pályán kívül az Egyesülethez méltó magatartást tanúsítani
  • Képességeit, tudását a lehetőségeihez mérten fejleszteni
  • Tilos az Egyesület negatív színben való feltűntetése
  • Edzéseken / mérkőzéseken időben, felkészülten megjelenni
  • Magatartásával és sportbéli előmenetelével mutasson példát a pályán, és azon kívül is
  • Adja meg a tiszteletet az SC HÍRÖS-ÉP Egyesület vezetőinek, szakembereinek és a szülői közösség tagjainak
  • Tisztelettudóan szólítsa meg a szülőket és az edzőket
  • Rendeltetésszerű használat mellett óvja az Egyesületünk tulajdonjavait, eszköz-, és felszerelésállományát, és a sportlétesítmények állagát
  • A talált tárgyakat szolgáltassa vissza tulajdonosának, vagy adja át azokat a korosztályos vezetőedzőnek
  • Felszerelése mindig hiánytalanul, tisztán, jó állapotban álljon rendelkezésére
  • Tartsa tisztán a felszerelését, az észlelt hiányosságokat, esetleges károkat jelentse a korosztályos vezetőedzőnek
  •  Minden esetben igyekezzen megőrizni önuralmát a pályán, és azon kívül is.
  • Akár otthon, akár többnapos rendezvény alkalmával mindig tartsa szem előtt a sportolóhoz méltó életmódot mind az étkezés (Szénsavas italok, chipsek fogyasztása kerülendő), mind a pihenés szempontjából
  • Buszos utazás ideje alatt betartani a higiéniai szabályokat, pl. szemét összeszedése, busz kitakarítása
  •  Buszos utazás során a mobiltelefon használata kerülendő (csak szükséges esetben)
  •  Minden öltöző- és pálya használatát követően a szemét összegyűjtése a kispadról, pályáról és annak környezetéből, illetve az öltözőt makulátlanul tisztán hagyni magunk után
  • A klub által kiváltott játékengedéllyel, és a játékos jelen házirend feltételeinek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai, illetve a rá vonatkozó, Őt ábrázoló kép-, videó-, és hangfelvételek a sportolói jogviszonya ellátásával összefüggésben a Klub adatbázisába felvételre kerüljenek. Felhatalmazza a Klubot, hogy ezen adatokat, és felvételeket a kommunikációs felületein, szabadon felhasználja

 

VI. Egyesület kötelezettségei:

 • Játékosaival szemben
  • Biztosítani minden játékos számára a balesetmentes játék lehetőségét
  • Biztosítani minden játékos számára az adott korosztálynak megfelelő mennyiségű és minőségű edzéslehetőséget
  • Biztosítani a fejlődést elősegítő ligában a játéklehetőséget
  • A felkészült, és rátermett edzők biztosítása
 • Edzőivel szemben
  • Biztosítani a konstruktív, fejlődést segítő környezetet
  • Honorálni az elvégzett munkájukat
 • Médiában
  • A megvalósult pozitívumokat kiemelni, mégis reális képet festeni.
 • Szülőkkel szemben
  • Minden felmerült konfliktus, és sérelem kezelése
  • Azonnali tájékoztatást adni a körülmények változása esetén

 

VII. Fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 • Jelen dokumentumban meghatározott elvek megsértése szóbeli figyelmeztetést von maga után
 • Sportolók ismételt etikai vétségét követően a szülők kiértesítésére kerül sor
 • Sorozatos fegyelmezetlenség esetén elbeszélgetést kezdeményezünk a szülőkkel
 • Szükség esetén fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor

SC HÍRÖS-ÉP Egyesület Etikai Kódex letöltés.

Megosztás!

Kapcsolódó oldalak

Rólunk


Az SC Hírös-Ép Egyesületet 1994-ben…